REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Montaj gratuit FANBAIE – tbi bank”

Art.1. Organizatorul campaniei
1.1.Campania „ Montaj gratuit FANBAIE – tbi bank”, este organizată de SC SERENE SPA SRL, cu sediul social in judetul Cluj, loc. Chinteni 75U, înregistrată în Registrul
Comerţului sub nr. J12/2387/2022, CIF 46064568, denumit in continuare Organizator, in colaborare cu TBI BANK EAD Sofia –Sucursala Bucuresti, denumit in continuare Co-Organizator.
1.2.Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite înprezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despreaceste modificări.
1.3.Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.fanbaie.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile Organizatorului.

Art.2. Denumire. Durata.
2.1.Campania promoţională poartă denumirea „ Montaj gratuit Fanbaie – tbi bank”
2.2.Campania promoţională se desfăşoară în perioada 01.07.2024 – 31.07.2024
2.3.Ultima zi de participare la această campanie este 31.07.2024

Art.3. Obiectul campanie
3.1.Obiectul campaniei consta in acordarea montajului gratuit, sub forma de voucher, pana in valoare de 1000 Lei la oricare comanda cu valoare peste 34.000 Lei achitata prin metoda de plata ’’Plata in Rate prin tbi bank’’ de pe website-ul Fanbaie.ro (https://fanbaie.ro). Comanda trebuie sa contina produse din categoria jacuzzi interior si jacuzzi exterior.
3.2.Montajul gratuit se ofera doar pentru comenzile cu valoare peste 34.000 lei la care s-a acordat creditul, nu si la comenzile la care s-a selectat metoda de plata ’’Plata in Rate prin TBI Bank’’ dar nu s-a finalizat procesul de creditare.
3.3.Montajul gratuit, sub forma de voucher, se trimite pe aceeasi adresa de email cu care s-a plasat comanda dupa 14 zile calendaristice de la data semnarii creditului.
3.4.In cazul in care se renunta la credit in termenul de 14 zile, clientul nu va beneficia de Voucher-ul Cadou.
3.5. Pentru programarea echipei de montaj, punere in functiune se discuta cu organizatorul campaniei. Data de livrare/transport este diferita de data cand se programeaza punerea in functiune (sunt echipe/firme diferita care presteaza aceste servicii).
3.6. Campania se cumuleaza cu alte promotii.

Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare
4.1. De această campanie beneficiază clientii SC SERENE SPA SRL, care fac cumparaturi la pretul de vanzare afisat pesite-ul www.fanbaie.ro.
4.2. La aceasta campanie pot participa persoane fizice (denumite in continuare „Participanti”), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;
b) au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnariicontractului de credit) si maxim 70 de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);
c) contracteaza un credit de la TBI BANK EAD Sofia –Sucursala Bucuresti pentru finantarea achizitiei bunurilor/produselor de pe platforma online a Organizatorului
(www.fanbaie.ro)
d) creditul este aprobat de banca si acordat pana la 15.08.2024;
e) nu si-a exercitat dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal.
4.3. Totiparticipantii la Campanie sunt obligatisa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.
4.4. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si ai Co-Organizatorului, angajatii societatilor din grupul Co-Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.
4.5. Co-Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.

Art.5. Promovare campanie
6.1. Campania va fi promovata astfel:

 • on-line, prin intermediul site-urilor proprii si prin intermediul retelelor de socializare.
  Art.6. Taxe si impozite
  7.1. Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.
  Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor. Art.7. Conditii generale
  8.1. Organizatorul, SC. SERENE SPA S.R.L. isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a nu acorda promotia persoanelor care falsifica procedura de participare si/ sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneazaintr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.
  Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de a participa in Campanie, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la Campanie si nu i se va acorda discountul/cadoul aferent. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, datorita fraudei, datorita problemelor tehnice, sau din orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, SC. SERENE SPA SRL isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt official catre toti clientii.

Art.8. Limitarea raspunderii
9.1. In conditiile prevazute de legea romana, Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.
Participantii la prezenta Campanie inteleg ca aceasta se desfasoara sub conditia disponibilitatii produselor in stocul Organizatorului pe www.fanbaie.ro sau, dupacaz, in magazinele Organizatorului, astfel incat Organizatorul nu este raspunzator pentru situatiile in care produsele nu sunt disponibile in stoc in momentul comenzii.

Art.9. Legislatie si litigii
10.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintreclauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.
Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele judecatoresti din municipiul Cluj-Napoca

Art.10. Intreruperea campaniei promotionale
11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare.

Art.11. Prelucrarea datelor personale
11.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator si Co-Organizator in conformitate cu prevederile Politicilor de confidentialitate publicate pe site-urile acestora, www.fanbaie.ro si www.tbibank.ro
11.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in ceea ce priveste solicitarea creditului bancar pentru achitarea comenzii plasate pe site-ul Organizatorului.
11.3. Co-Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor.
11.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor de semnat in cadrul Organizatorului si Co-Organizatorului Campaniei, avand urmatoarele date de contact: Organizator – [email protected], telefon 0720 587 229 , Co-Organizator – [email protected], telefon 0730 202 278
11.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilorpe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.
11.6. Furnizarea de catreParticipanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestoranecesarapentru a puteabeneficia de produsele/serviciile care facobiectulacesteiCampanii. Refuzul de a furniza/prelucradatele cu caracter personal in conditiiledescrise prin prezentulRegulament ori furnizareaincorecta/incompleta a acestoraatrageimposibilitatea de a beneficia de produsele/serviciileBanciisupuseCampaniei.
11.7. In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea dumneavoastra din cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin email la adresele de email ale organizatorilor.
11.8. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, va rugam sa va adresati: [email protected] , [email protected] sau la numerele de telefon 0720 587 229 (fanbaie.ro) sau 0730 202 278 (tbi bank).
11.9. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii au luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in prezenta Sectiune.

(0)

Wellis ICELAND Plunge Tub minipiscina SPA cu apa rece, 1 loc Experimentați beneficiile unei Imersiuni în Apă Rece (CWI) cu Wellis Iceland Cold Plunge Tub. Cu acesta minipiscina SPA cu apa rece, puteți răci apa până la 2°C sau încălzi până la 40°C. Cu lumini LED în interiorul căzii și pe panoul exterior, puteți să vă bucurați de o atmosferă plăcută în timp ce vă recuperați într-o unitate stilată. Instalarea acestui tub Plug and Play este extrem de ușoară. Pur și simplu așezați-l la locul dorit, umpleți-l cu apă, setați temperatura și bucurați-vă de beneficiile CWI cu Wellis Iceland. Dimensiuni: 220 x 109 x 76 cm. Echipa FANBAIE oferă consultanță gratuită și livrare în toată țara. Telefon: 0756826332

Izolație LIFE Scandinaviană

Plăcile izolatoare extrem de eficiente sunt instalate în cadrul și podeaua spa-ului fără goluri, în loc să fie fixate pe carcasa exterioară. În plus, au primit o folie reflectorizantă de căldură în jurul interiorului casei spa-ului, care reflectă căldura internă produsă de pompe și astfel încălzește apa.

Pompa de circulație W-EC cu consum redus de energie

Pompa de circulație a apei cu un consum foarte redus de energie (190W/h). Consumul redus de energie, durata lungă de viață și funcționarea silențioasă fac din acest produs unul ecologic și rentabil.

Sistemul OZMIX™

Cu 20% mai eficient decât utilizarea ozonului fără cameră de amestecare. Comparativ cu sistemele de dezinfectare de pe piață, acest sistem elimină cele mai multe bacterii.

Pompa de răcire și încălzire

Pompa COOL/HEAT (2-40 °C) 3kW – 20CR3-SB este capabilă să răcească apa până la 2°C. Temperatura sa de operare variază între -5 °C și 43 °C. Poate răci 100 de litri de apă de la 23 °C la 5 °C în doar o oră și jumătate, la o temperatură exterioară de 15 °C. Dacă se dorește, apa de baie poate fi încălzită până la 40 °C pentru o baie plăcută de seară. Cu o valoare COP de încălzire de 4.05, poate furniza 2.1 kW de energie din 500W de energie absorbită. Setările pot fi ajustate ușor folosind unitatea de control echipată cu un afișaj digital sau prin aplicația instalată pe telefonul dvs., chiar și de la distanță.

Reduce umflarea și durerea

Imersia în apă rece ajută la reducerea umflăturii și durerii în mușchi și articulații prin constrângerea vaselor de sânge și reducerea fluxului sanguin către zonele afectate. Acest proces ajută la ameliorarea inflamației, fiind o opțiune excelentă pentru cei care se confruntă cu artrită, dureri musculare sau dureri articulare.

Crește energia și vigilența

Apa rece poate crește semnificativ nivelul de energie și poate îmbunătăți vigilența. Scăderea bruscă a temperaturii stimulează corpul, crescând metabolismul și declanșând eliberarea de endorfine, care sunt potențiatori naturali ai stării de spirit. Aceasta vă lasă să vă simțiți energizat, treaz și capabil să vă concentrați mai bine pe parcursul zilei.

Îmbunătățește funcția sistemului imunitar

Imersia regulată în apă rece s-a dovedit a întări sistemul imunitar. Răspunsul corpului la apa rece include o creștere a producției de globule albe și alte celule imunitare care ajută la combaterea infecțiilor. Această creștere a producției de celule imunitare poate duce la o imunitate generală îmbunătățită și un risc redus de îmbolnăvire.

Transformă-ți stilul de viață

Incorporarea terapiei cu apă rece în rutina dvs. poate duce la îmbunătățiri semnificative ale sănătății și bunăstării generale. De la beneficii fizice precum reducerea durerii și inflamației, la beneficii mentale precum îmbunătățirea stării de spirit și reducerea stresului, imersia în apă rece poate face viața dvs. mai sănătoasă și mai plăcută. Încercați astăzi și experimentați efectele transformatoare pe cont propriu!

Reduce stresul și anxietatea

Imersia în apă rece poate ajuta la reducerea nivelului de stres și anxietate. Șocul inițial al apei reci determină corpul să elibereze adrenalină și cortizol, hormonii primari ai stresului. Cu toate acestea, în timp, terapia regulată cu apă rece poate ajuta la reducerea producției acestor hormoni, rezultând într-o stare de spirit mai calmă și mai relaxată.

Garanție de 10 ani pentru structura carcasei

Garanție de 3 ani pentru piesele tehnice

Specificații produs

Atribute Culori: Alb Gheață / Gri

Reinforcement Poli-Max™ poliuretan

Izolație Sistem de izolație LIFE Scandinavian

Circulația apei Pompa de circulație W-EC cu consum redus de energie (0.25 kW)

Filtrarea apei 1 cartuș de filtru Superfin, Crystal Clean System, sistem Ozmix™ (Ozon + mixer)

Conexiune Plug & Play

Unitate de răcire Pompa de răcire/încălzire 20CR3-SB

Dimensiuni și greutate Greutate: 200 kg Dimensiuni: 220 × 109 × 76 cm

Caracteristici Lumină de terapie colorată Iluminat LED central, Iluminat de colț

Soluții premium Aplicație Smartphone™ cu WiFi, Capac termic

Specificații tehnice Necesar de putere: 1 x 10A 230V/50Hz +P&P EU

Cadru WPS

Soluții de confort Cantitate de apă: 530 l Locuri de relaxare/sedere: 1 persoană

Lumină de terapie colorată Iluminat LED central, Iluminat de colț

(Commenting: OFF)

Jacuzzi exterior SPA-355 – Relaxare de lux pentru 4 persoane

Descoperiți o oază de relaxare și revigorare chiar în propria curte cu Jacuzzi-ul exterior SPA-355!

Conceput pentru a oferi o experiență de hidromasaj de neegalat pentru 4 persoane, acest spațiu elegant este perfect pentru a vă relaxa după o zi lungă sau pentru a vă bucura de seri memorabile cu cei dragi.

Construcție de calitate:

 • Bazin din acril sanitar antibacterian Aristech SUA: Oferă durabilitate excepțională, rezistență la zgârieturi și o suprafață netedă, ușor de curățat.
 • Cadru metalic robust: Asigură stabilitate și suport pe termen lung.
 • Garanție extinsă: 5 ani pentru bazinul acrilic, 4 ani pentru sistemul de hidromasaj și 3 ani pentru echipamentul electronic.

Caracteristici avansate:

 • 26 de jeturi de apă: O varietate de jeturi puternice și reglabile pentru a viza zonele specifice ale corpului și a oferi un masaj terapeutic complet.
 • 12 jeturi de aer: Stimulează circulația și oferă o senzație relaxantă de plutire.
 • Cromoterapie cu LED-uri: Luminile multicolore creează o atmosferă relaxantă și pot avea un efect benefic asupra stării de spirit și a bunăstării.
 • Cascadă cu cromoterapie: Adaugă un element vizual elegant și oferă un sunet liniștitor.
 • Sistem de ozonizare: Dezinfectează apa în mod natural, menținând-o curată și igienică.
 • Skimmer: Asigură o filtrare eficientă a apei pentru a o menține limpede și strălucitoare.
 • Sistem de comandă tactilă Gecko IN.k 300: Control facil și intuitiv al tuturor funcțiilor spa-ului.
 • Izolație a bazinului și capac termoizolant: Mențin temperatura apei caldă și reduc costurile de energie.

Design elegant:

 • Culoare gri deschis (Storm Grey): Un ton elegant și modern care se potrivește perfect cu orice decor exterior.
 • Mască din compozit PVC și trepte: Asigură un aspect rafinat și oferă acces facil în spa.
 • Capac termoizolant: Protejează spa-ul de intemperii și menține apa caldă când nu este utilizat.

SPA-355 – Mai mult decât o simplă cadă cu hidromasaj:

 • Oază de relaxare: Relaxați-vă mușchii tensionați, reduceți stresul și îmbunătățiți-vă starea de spirit generală.
 • Experiență socială: Petreceți timp de calitate cu familia și prietenii, creând amintiri memorabile.
 • Îmbunătățirea sănătății: Stimulați circulația, reduceți durerile articulare și îmbunătățiți calitatea somnului.
 • Adaugă valoare proprietății: Un spa exterior de calitate poate crește semnificativ valoarea casei dumneavoastră.

SPA-355 – Investiția perfectă pentru bunăstare și relaxare!

Comandați-vă astăzi Jacuzzi-ul exterior SPA-355 și transformați-vă curtea într-un spațiu de relaxare și refugiu de neuitat! ACCESEAZA AICI

(Commenting: OFF)

Descoperiți un univers în care mânuțele mici întâlnesc inovația mare! Seria Geberit Bambini, distinsă cu premiul iF Design Award 2024, este concepută pentru confortul și siguranța copiilor. #GeberitBambini #KidsDesign FANBAIE este un distribuitor autorizat Geberit. Vă invităm să solicitați consultanță gratuită și oferte personalizate de preț pentru întreaga gamă de produse GEBERIT. Callcenter 0756826332

(Commenting: OFF)

Discretă și armonioasă, noua cadă freestanding Sand combină materiale de ultimă generație cu culori moi și elegante pentru a transforma baia într-un spațiu cu adevărat special. Partea interioară vine într-o alegere de alb mat sau lucios, în timp ce pentru exterior, puteți alege dintr-o paletă incredibilă de peste 60 de culori. Bucurați-vă de extazul relaxării totale! Sunați pentru o ofertă de preț personalizată și consiliere gratuită. Livrare în toată țara. Telefon: 0756826332

(Commenting: OFF)

Interioarele în stilul 𝗝𝗼𝘆𝗳𝘂𝗹 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 sunt neconvenționale și create cu o sclipire în ochi, asemănându-se unei lumi puțin fermecate. Această tendință încântă, atrage atenția și surprinde cu combinații neconvenționale de forme și culori, pulsând de energie și forme vii.
𝗖𝘂𝗺 𝘀ă 𝗮𝗿𝗮𝗻𝗷𝗮𝘁𝗶 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗹𝘁𝗲?
👉 Elementele care par a fi preluate din camera unui copil, cum ar fi lampile colorate în nuanțe intense sau pereții mozaicului curcubeu, adaugă un farmec unic spațiilor. Contactează echipa de consultanți FANBAIE pentru oferte personalizate de preț la cazi freestanding. Livrare în toată țara. Telefon 0756826332.

(Commenting: OFF)

În lumea noastră din ce în ce mai digitalizată, tehnologiile inteligente sunt deja ferm integrate în viața noastră de zi cu zi. Casa devine din ce în ce mai inteligentă și recunoaște nevoile noastre individuale, rezultând într-un nivel mai ridicat de confort, economii de timp și siguranță. Această tendință progresivă continuă și în baie – un loc care nu mai este doar pentru igiena personală zilnică, ci și pentru relaxare și bunăstare. Datorită tehnologiilor inovatoare pentru casă inteligentă, baia poate fi transformată într-o oază de wellness inteligentă. Controalele de duș digitale KLUDI, în special, contribuie la asigurarea faptului că viitorul băii este fără îndoială inteligent. KLUDI-PUSHTRONIC: digital și intuitiv

Noul sistem de duș îngropat KLUDI-PUSHTRONIC oferă o experiență de duș inteligentă completă. Design-ul este plat și, prin urmare, se integrează în mod elegant în băile moderne – fie că este cromat, negru mat, alb mat, bronz periat, antracit sau aur (acoperire PVD). Cele trei butoane rotative ergonomic modelate permit reglarea volumului de apă pentru doi consumatori și a temperaturii foarte intuitiv. Volumul de apă și temperatura sunt presetate la o rată economică de șapte litri pe minut și o temperatură de 35° Celsius la început. În plus, un lacăt integrat pentru temperatură împiedică apa de duș să devină mai fierbinte de 44° Celsius. Astfel, KLUDI-PUSHTRONIC înscrie puncte nu numai pentru designul său minimalist, ci și pentru funcționalitatea sa maximă și ușurința de utilizare. KLUDI-TOUCHTRONIC: inteligent și ultra-plat

Cu versiunea de vârf inovatoare KLUDI-TOUCHTRONIC, puteți transforma dușul într-un centru de control individual. Interfața elegantă pentru utilizator, realizată din policarbonat negru închis, este încorporată într-un cadru foarte îngust, creând o imagine generală ultra-plată. Este acționat prin apăsarea ușoară a pictogramelor corespunzătoare – pentru momente de duș plăcut deștepte. În plus, până la trei scenarii individuale de duș pot fi programate și apelate convenabil prin atingere. Funcția de încălzire inteligentă de la KLUDI-TOUCHTRONIC este foarte practică. Aceasta permite încălzirea prealabilă a apei la temperatura dorită pentru toți consumatorii, făcând rutina zilnică de duș excepțional de convenabilă.

Mai multă comoditate prin intermediul aplicației

Cu aplicația gratuită S-FLOW, puteți opera comod atât KLUDI-PUSHTRONIC, cât și KLUDI-TOUCHTRONIC prin smartphone sau tabletă. Aplicația poate fi de asemenea folosită pentru a presetare confortabil scenariile de duș dorite sau pentru a apela funcția de încălzire. Funcțiile de întreținere pot fi de asemenea declanșate foarte ușor folosind aplicația. Doriți să aflați mai multe despre consumul dvs. de apă și energie? Pur și simplu accesați diferitele statistici de consum din aplicație.

CONSULTANTA TEHNICA GRATUITA. CALLCENTER LUNI-VINERI 8.00-16.00 TEL. 0756826332

Cu soluțiile avansate și inovatoare ale KLUDI, baia dvs. va deveni și ea parte a casei conectate – pentru o combinație armonioasă între tehnologie avansată și bunăstare personală. Kludi – Forma Apei Kludi GmbH & Co. KG – fondată în 1926 în regiunea Sauerland din Germania – reprezintă aproape 100 de ani de experiență în dezvoltarea și producția de armături de înaltă calitate pentru băi și bucătării. Această tradiție ca specialist în armături a dat naștere revendicării că produsele Kludi combină excelenta „calitate germană”, funcționalitate maximă, tehnologii inovatoare și design de primă clasă într-un mod unic. De-a lungul timpului, Kludi a dat mereu impulsuri importante dezvoltărilor din baie și bucătărie cu soluții pionierat. Aproximativ 170 de invenții și peste 100 de brevete pot fi atribuite companiei de dimensiuni medii cu sediul în Menden – precum și numeroase premii de design și inovație renumite. Printre altele, Kludi a fost numit unul dintre „TOP 100 de Inovatori” în sectorul IMM-urilor germane în 2022.

Familia Kludi include aproximativ 750 de angajați în companiile de vânzări și producție din Europa și Asia. În plus față de planta principală complet integrată din Menden, Kludi își fabrică armăturile în Hornstein/Austria și Diósd/Ungaria, precum și în Ras Al Khaimah/Emiratele Arabe Unite. De acolo, sunt exportate în peste 100 de țări. Kludi face parte din grupul RAK Ceramics din 2022.

(Commenting: OFF)

În tumultul vieții de zi cu zi, câteodată tot ce îți dorești este să poți scăpa de agitația orașului și să te poți retrage într-un spațiu al confortului și al relaxării. Cu FANBAIE, această oază de liniște poate deveni realitatea ta chiar la tine acasă. Cu o gamă variată de produse de lux și servicii premium, FANBAIE te ajută să-ți transformi locuința într-un adevărat sanctuar al rafinamentului și al relaxării.

Produse de Calitate, Marcile de Lux pe Care Le Iubești

FANBAIE aduce la tine acasă cele mai exclusiviste produse de marcă pentru a-ți oferi o experiență de neegalat în confort și relaxare. Indiferent dacă îți dorești un jacuzzi exterior sau interior, o cadă cu hidromasaj, o saună tradițională sau una cu infraroșu, sau chiar un vas de WC premium cu funcție de bideu, FANBAIE are tot ceea ce ai nevoie pentru a-ți crea propriul spațiu de relaxare personal.

Plată în Rate Cu TBI Bank – 100% Online

Pentru a face accesibile aceste produse și servicii exclusive, FANBAIE colaborează cu partenerul său, TBI Bank, oferind posibilitatea de plată în rate 100% online. Este mai ușor ca niciodată să îți transformi casa într-un loc de lux și confort, fără să-ți depășești bugetul.

Solicitați Creditul Online – Simplu și Rapid

Cu TBI Bank, procesul de solicitare a creditului este extrem de simplu și rapid. Tot ce trebuie să faci este să completezi cererea online, iar contractul este semnat electronic. Fără drumuri la bancă sau formulare nesfârșite – ai nevoie doar de buletin și de câteva minute libere pentru a completa cererea.

Flexibilitatea pe Care o Cauți

TBI Bank înțelege că fiecare client are nevoi și bugete diferite, de aceea oferă flexibilitate în perioada de rambursare a creditului, între 12 și 60 de luni. Ai posibilitatea să ajustezi perioada de rambursare în funcție de ritmul bugetului tău, astfel încât să te simți confortabil în gestionarea plăților.

Experiență Premium în Servicii

FANBAIE nu oferă doar produse de lux, ci și servicii premium pentru a-ți asigura o experiență completă. Vorbim despre consiliere tehnica, callcenter luni-vineri, 8.00-16.00, servicii livrare, optional servicii pune in functiune, optional servicii de mentenanta in functie de sezon iarna vara, comercializare piese de schimb post garantie, comercializare consumabile exemplu filtre piscina, etc. FANBAIE este alături de tine în fiecare pas al drumului către confortul absolut.

Transformă-ți Visul în Realitate

Indiferent că vrei să te răsfeți pe cont propriu sau să împărtășești această experiență cu familia și prietenii, FANBAIE îți oferă tot ce ai nevoie pentru a-ți transforma visul în realitate. Iar totul se întâmplă rapid și fără bătăi de cap, pentru ca tu să te poți bucura de confortul și relaxarea pe care le meriți, direct la tine acasă.

Cu FANBAIE și TBI Bank, luxul și confortul sunt la doar câteva clicuri distanță. Transformă-ți casa într-un adevărat paradis al relaxării și bucură-te de fiecare moment petrecut într-un spațiu dedicat doar ție.

Suna acum ! 0756826332

(Commenting: OFF)

Härkingen/Gunzgen, 28 Februaryie2024

Grupul SanSwiss devine RONAL Bathrooms – compania crește și se apropie de compania-mamă elvețiană RONAL GROUP.
RONAL Bathrooms își dezvăluie noua identitate de brand și noua familie de mărci la Salone Del Mobile din Milano.

Grupul SanSwiss devine RONAL Bathrooms

Grupul SanSwiss devine RONAL Bathrooms, noua divizie de baie și wellness a RONAL GROUP cu sediul în Härkingen/Gunzgen, Elveția. Începând cu 1 februarie 2024, holdingul elvețian SanSwiss AG a fost tranzacționat ca RONAL Bathrooms AG. Companiile europene de vânzări SanSwiss vor fi redenumite la 1 aprilie 2024 și ulterior. RONAL Bathrooms este o filială deținută integral de RONAL GROUP, iar noul nume subliniază apropierea sa de RONAL GROUP.

Oliver Brauner, CEO al RONAL GROUP: „Noua divizie RONAL Bathrooms pentru băi și wellness va crește treptat. Aceasta completează activitatea principală a RONAL Wheels, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de jante din aliaj ușor pentru autoturisme și vehicule comerciale.”

Olivier Gunther și Sebastian Hainz, Co-Directori Generali ai noului redenumit RONAL Bathrooms AG: „Schimbarea numelui cu o nouă identitate de brand recunoaște creșterea companiei și, de asemenea, faptul că ne-am dezvoltat mult mai mult în direcția unui furnizor de soluții complete și partener de încredere pentru sectorul de baie și wellness, prin extinderea portofoliului de mărci și produse și achizițiile GLASS 1989 (Italia), KAROL Italia (Italia) și KUDOS Group (Marea Britanie) anul trecut. Vom continua să creștem cu RONAL Bathrooms, investind anticiclic în piață și, împreună cu compania-mamă elvețiană, comunicăm un angajament clar și pe termen lung față de piața de instalații sanitare în prezentarea noastră externă.”

Patru mărci, o singură filozofie – cu noul brand de produse RONAL în centru

Marca de produse SanSwiss cu gama sa bine-cunoscută și cuprinzătoare de cabine de duș și cădițe de duș de înaltă calitate se numește acum RONAL, rămâne competența de bază a RONAL Bathrooms și formează centrul unei familii de mărci inovatoare pentru comerțul specializat în instalații sanitare și wellness de înaltă calitate.

Alte trei mărci inovatoare – KUDOS, GLASS 1989 și KAROL – completează portofoliul general al RONAL Bathrooms pentru a forma un furnizor complet de produse de înaltă calitate.

KUDOS completează cabinele de duș inovatoare, paravanele de tip walk-in, camerele umede și cădițele.
Căzile și mobilierul de baie elegant, fabricate în Italia, marca KAROL și produsele speciale de wellness, marca GLASS 1989, proiectate și fabricate tot în Italia, completează experiența de baie și wellness. Ceea ce au în comun toate mărcile RONAL Bathrooms este pasiunea pentru tehnologia inovatoare, măiestria perfectă, designul excepțional și serviciile complete. Promisiunea calității: Împreună creăm o experiență unică pentru clienții noștri. Cu diversitatea deosebită a portofoliului său, RONAL Bathrooms redefinește posibilitățile de design ale băii moderne. Acest lucru este comunicat de principiul călăuzitor: „Arta băilor moderne”. Noua identitate de brand a familiei de branduri RONAL Bathrooms și primele patru compoziții inovatoare RONAL Bathrooms vor fi prezentate la Salone del Mobile din Milano, Italia, 16 aprilie 2024, Hala 06, Standul D25.

Despre RONAL Bathrooms
RONAL Bathrooms (fosta SanSwiss) cu mărcile RONAL, KUDOS, KAROL și GLASS 1989 și aproape 500 de angajați vor fi noua divizie de baie și wellness a grupului elvețian RONAL cu sediul în Härkingen / Gunzgen, Elveția, începând cu 1 aprilie 2024. Unitățile de producție sunt situate în Republica Cehă, Italia și România, Marea Britanie și Africa de Sud. Companiile de vânzări ale RONAL Bathrooms cu activități în cele mai importante țări europene și piețe de peste mări selectate sunt situate în Franța, Germania, Italia, Polonia, Republica Cehă, Elveția, România, Marea Britanie și Africa de Sud.

RONAL Bathrooms AG, former SanSwiss
Mittelgäustrasse 81
CH-4617 Gunzgen
+41 62 389 01 40
www.sanswiss.com
from 1 April 2024 www.ronalbathrooms.com

Contact Press RONAL Bathrooms
Sibylle Hamann Press Office and R.P.
Tel: + 49 151 55731299
E-mail: [email protected]

International Press Office and R.P.
Gagliardi & Partners
Nicolò Soranzo
Tel: +39 049 657311
E-mail: [email protected]

Despre RONAL GROUP
Compania, cu sediul central în Härkingen, Elveția, are peste 6.500 de angajați în întreaga lume, în două divizii diferite. Divizia RONAL Wheels este unul dintre cei mai importanți producători de jante din aliaj ușor pentru autoturisme și vehicule comerciale. RONAL Bathrooms produce produse de înaltă calitate pentru sectorul băilor și wellness-ului. Facilitățile de producție ale ambelor divizii sunt situate în douăsprezece țări din întreaga lume. Mai multe informații despre RONAL GROUP pot fi găsite la ronalgroup.com

RONAL GROUP
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen
+41 62 389 05 10
www.ronalgroup.com

(Commenting: OFF)

Suntem unul dintre cele mai mari branduri de ceramică din lume. Ne specializăm în plăci de perete și pardos, gresie și faience porțelanate, articole sanitare, robinete și vajillas, cu capacitatea de a produce 118 milioane de metri pătrați de plăci, 5,7 milioane de bucăți de articole sanitare, 26 milioane de bucăți de vajillas de porțelan și 2,6 milioane de bucăți de robinete pe an, la cele 23 de unități de producție de vârf din Emiratele Arabe Unite, India, Bangladesh și Europa. Cel mai mare brand de ceramică din lume, fondat în 1989 și cu sediul central în Emiratele Arabe Unite, servim clienți în peste 150 de țări printr-o rețea de centre operaționale în Orientul Mijlociu, Europa, Africa, Asia, America de Nord și de Sud și Australia. În cadrul operațiunilor noastre globale, angajăm aproximativ 12.000 de angajați din peste 40 de naționalități. Suntem o companie listată public pe Bursa de Valori din Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, și pe Bursa de Valori din Dhaka, din Bangladesh, și ca grup avem o cifră de afaceri anuală de aproximativ 1 miliard de dolari SUA.

(Commenting: OFF)