Hotel Claudiu din Sighisoara ne-a ales ca furnizor pentru cabine de dus.
Le multumim pentru increderea acordata si pentru pozele de mai jos.


Va stam la dispozitie si dvs, dragi vizitatori ai siteului, cu o gama larga de cabine de dus:

-cabine walk-in, peste 17 modele

-cabine dreptunghiulare

-cabine patrate, peste 20 de modele

-cabine semirotunde, peste 20 de modele

-cabine cu intrare pe colt

-cabine cu hidromasaj

-usi si pereti ficsi

-cabine de dus la comanda, dimensiuni atipiceVa rugam sa ne solicitati oferta personalizata pentru ca nu toate produsele sunt inca afisate pe site.

Oferim conditii speciale de colaborare pentru: arhitecti, designeri, instalatori, firme de constructii si amenajari.

Daca esti persoana fizica si ne recomanzi un client, poti profita de programul „Recomanda si castiga!”. Detalii pe email!

Pe pagina de contact gasiti numarul de whatsapp, adresa de email sau ne poti scrie si mesaj privat pe facebook.

(Commenting: OFF)

Politica datelor cu caracter personal (GDPR)ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de catre ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. pentru emiterea facturii, livrarea produselor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc.ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Utilizatorii site-ului pot solicita ștergerea informațiilor din baza de date. Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa info@fanbaie.roDatorită faptului ca datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, societatea ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. nu poate fi făcută răspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.

Informațiile furnizate către ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare. ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și de Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, cu modificările ulterioare.Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:* prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

* colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

* adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

* exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;

* stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.1. Datele prelucrate

Societatea noastră poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

* numele şi prenumele

* telefon/fax/email

* adresa sau reşedinţa

* date bancare

* imagini

⃰ semnaturaPrelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza noastra de date si va dati acordul expres si neechivoc, ca toate aceste date sa fie stocate, utilizate, prelucrate, sau dezvaluite tertilor.Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Clientilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului fanbaie.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:* când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

* când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;

* când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;

* când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;

* când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;

* când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;

* când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.2. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv comerț, comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii, corelat cu scopurile secundare de: reclama, marketing si publicitate si monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si bunurilor. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate, partenerilor contractuali ai ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., furnizorilor de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, altor companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare a produselor si serviciilor noastre, agentiilor de colectare a debitelor si/sau recuperare a creantelor.

Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).COOKIES

fanbaie.ro folosește cookies doar pentru a îmbunătăți navigarea în magazinul on-line. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.. Conform OUG 13/2012, vizitatorii site-ului își exprimă acordul pentru folosirea de cookies prin setările personale din browser.4. Garanţii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

Societatii ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, îi revin următoarele obligaţii de informare:– in cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:

– identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

– scopul în care se face prelucrarea datelor;

– informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

– orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisa (scanata) pe email info@fanbaie.ro sau pe whatsapp 0720587229Dreptul de acces

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(2) Persoana vizată poate solicita de la ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., la cerere şi în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001

Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cereriiDreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.5. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.Pentru activitatea de comert on-line durata prelucrarii datelor este perioada necesara preluarii si livrarii comenzilor on-line si pentru clientii fideli pot fi pastrate o perioada limitata de la ultima comanda, iar pentru activitatea de reclama, marketing si publicitate, pana la exercitarea dreptului de opozitie.6. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola . Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

b. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

c. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

d. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

(Commenting: OFF)

Promotie lichidare stoc lavoare Cersanit.

Preturile afisate sunt cele de lista.

Preturile promotionale se comunica doar la cerere prin email.

Lista produselor Cersanit:

LAVOAR CERSANIT PT.MOB. LIBRA 50 K04-006 pret 169 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT AMAO 60cm pt.mob.LAREDO 60 K11-0112 pret 753 lei

LAVOAR CERSANIT AMAO 80 pt.LAREDO 80 K11-0113 pret 806 lei

LAVOAR CERSANIT ARENA 80 pret 377 lei

LAVOAR CERSANIT ARTECO 50 K667-007 pret 169 lei

LAVOAR CERSANIT ARTECO 55cm K667-008 pret 189 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT ARTECO 60 CM K667-009 pret 228 lei

LAVOAR CERSANIT CALLA 54 K11-0096 pret 296 lei

LAVOAR CERSANIT CANARIA 55 K11-0026 pret 176 lei

LAVOAR CERSANIT CAPRI 60 K17-013 pret 169 lei

LAVOAR CERSANIT CAPRI 80 PT.MOBILIER K17-014 pret 338 lei

LAVOAR CERSANIT CARINA 50 B GAURA K31-004 pret 251 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT CARINA 55 B GAURA K31-005 pret 267 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT CARINA 60 B GAURA K31-006 pret 293 lei

LAVOAR CERSANIT CARLA 60 K11-0052 pret 468 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT CASPIA 44cm k11-0094 pret 559 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT CASPIA 60CM PATRATA K11-0095 pret 572 lei

LAVOAR CERSANIT CERSANIA 40 K11-0050 pret 169 lei

LAVOAR CERSANIT CERSANIA 50 K11-0044 pret 169 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT CERSANIA 55 K11-0045 pret 176 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT CERSANIA NEW 60 K11-0046 pret 182 lei

LAVOAR CERSANIT CITY 50 K35-005 pret 228 lei

LAVOAR CERSANIT CITY 60 K35-006 pret 260 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT COLOUR 60 K103-007 pret 260 lei

LAVOAR CERSANIT COMO 50cm 1G K32-002 pret 338 lei

LAVOAR CERSANIT COMO 60cm PT.MOBILIER K32-003 pret 397 lei

LAVOAR CERSANIT COMO 80 NEW II pret 468 lei

LAVOAR CERSANIT COMO 80cm PT.MOBILIER K32-004 pret 468 lei

LAVOAR CERSANIT DE COLT TETA 43×43 CM K11-0016 pret 215 lei

LAVOAR CERSANIT DECO 90 K12-007 pret 1.008 lei

LAVOAR CERSANIT EASY 50cm K102-012 pret 203 lei

LAVOAR CERSANIT EASY 55cm K102-013 pret 234 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT EASY 60cm K102-014 pret 260 lei

LAVOAR CERSANIT EASY 70cm K102-015 pret 364 lei

LAVOAR CERSANIT EMILIA 50-70 ALB R04-001 pret 208 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT FACILE 40 B GAURA STANGA K30-001L pret 140 lei

LAVOAR CERSANIT FACILE 40 GAURA DREAPTA K30-001P pret 140 lei

LAVOAR CERSANIT FACILE 50 B GAURA K30-002 pret 207 lei

LAVOAR CERSANIT FACILE 55 B GAURA K30-003 pret 215 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT FACILE 60 B GAURA K30-004 pret 221 lei

LAVOAR CERSANIT FAMILY 55 CM 1G R01-004 pret 113 lei

LAVOAR CERSANIT FAMILY 60 CM+SEMIP FAMILY pret 181 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT FARE 60 K11-0188 pret 228 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT FARE 80 K11-0189 pret 410 lei

LAVOAR CERSANIT GAMMA BLAT -1G K11-0012 pret 488 lei

LAVOAR CERSANIT INTEO ROTUND PE BLAT K11-0049 pret 1.203 lei

LAVOAR CERSANIT IRYDA 55 CM K02-004 pret 241 lei

LAVOAR CERSANIT IRYDA 60 CM K02-006 pret 273 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT LIBRA 80 K04-012 pret 390 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT NANO 40 CM STG K19-002 pret 163 lei

LAVOAR CERSANIT NANO 50 CM STG K19-004 pret 208 lei

LAVOAR CERSANIT NANO 55 CM DR K19-007 pret 221 lei

LAVOAR CERSANIT NANO 55 CM STG K19-008 pret 221 lei

LAVOAR CERSANIT NATURE 50 K34-004 pret 220 lei

LAVOAR CERSANIT NATURE 60 K34-003 pret 259 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT NEW ROMA 40 1G K07-032 pret 124 lei

LAVOAR CERSANIT NEW ROMA 45 DR K07-034-R pret 130 lei

LAVOAR CERSANIT NEW ROMA 45 STG K07-034-L pret 130 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT NEW ROMA 50 CM ALB k07-026 pret 117 lei

LAVOAR CERSANIT NEW ROMA 55 CM ALB K07-028 pret 156 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT NEW ROMA 60 CM ALB K07-030 pret 168 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT OLIMPIA 50 CM K10-001 pret 246 lei

LAVOAR CERSANIT OLIMPIA 55 CM K10-002 pret 260 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT OLIMPIA 60 CM K10-003 pret 280 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT OLIMPIA 80 CM PT MOBILIER K10-005 pret 520 lei

LAVOAR CERSANIT OMEGA 65 K11-0003 pret 215 lei

LAVOAR CERSANIT OMEGA 80 PT.MOBILIER K11-0011 pret 696 lei

LAVOAR CERSANIT ONTARIO 60 cm PE BLAT K669-002 pret 371 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT OTILIA B pret 130 lei

LAVOAR CERSANIT PATRAT D70 DECO 70×45 K12-004 pret 585 lei

LAVOAR CERSANIT PRESIDENT 45 CM K08-002 pret 124 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT PRESIDENT 50 CM K08-004 pret 130 lei

LAVOAR CERSANIT PRESIDENT 55 CM K08-007 pret 143 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT PRESIDENT 60 CM K08-010 pret 163 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT PT. MOB. LIBRA 60 K04-008 pret 182 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT PT.MOBILIER CARLA 90 CM K11-0039 pret 494 lei

LAVOAR CERSANIT PURE 50 K101-009 pret 267 lei

LAVOAR CERSANIT PURE 55 K101-010 pret 332 lei

LAVOAR CERSANIT PURE 60 K101-011 pret 332 lei

LAVOAR CERSANIT PURE 70 PT MOBILIER K101-007 pret 572 lei

LAVOAR CERSANIT ROMA 80 PT. MOBILIER K11-0004 pret 387 lei (discount special pt. cantitate)

LAVOAR CERSANIT SEMIROTUND D60 DECO 60×47 K12-001 pret 516 lei

LAVOAR CERSANIT SEMIROTUND D70 DECO 70×52 cm K12-003 pret 605 lei

LAVOAR CERSANIT SICILIA 75 K11-0005 pret 221 lei

LAVOAR CERSANIT SOLARI S 55 CM ALB R03-006 pret 111 lei

LAVOAR CERSANIT SOLARI S 60 CM ALB R03-008 pret 124 lei

LAVOAR CERSANIT SYMFONIA 55 K14-008 pret 780 lei

LAVOAR CERSANIT SYMFONIA 70 K14-010 pret 949 lei

LAVOAR CERSANIT SYMFONIA 90 K14-0012 pret 1.417 lei

LAVOAR CERSANIT VENEZIA 52 CM V52 PT MOBILIER K01-004 pret 831 lei

LAVOAR CERSANIT VENEZIA 55 CM K01-002 pret 501 lei

LAVOAR CERSANIT ZURO 60cm pt.mob.LAREDO 60 K11-0114 pret 618 lei

LAVOAR CERSANIT COLOUR 55 K103-006 pret 228 lei


Livrarea se face doar in ORADEA

Modalitati de plata la pret promo: cu cardul pe site, cu transfer bancar, depunere la banca

Plata ramburs nu este disponibila la aceasta promotie.

Stocurile sunt limitate si pot sa varieze de la o zi la alta.

Data publicarii 26.01.2019

(Commenting: OFF)

Promotie lichidare stoc bideuri Cersanit.

Preturile afisate sunt cele de lista.

Preturile promotionale se comunica doar la cerere prin email.

Lista produselor Cersanit:

BIDEU STATIV CARINA K31-063 CERSANIT PRET 539 lei

BIDEU STATIV EKO ALB K07-017 CERSANIT PRET 266 lei

BIDEU STATIV PURE K101-006 CERSANIT PRET 679 lei

BIDEU STATIV VENEZIA K01-007 CERSANIT PRET 965 lei

BIDEU SUSPENDAT ARENA CERSANIT PRET 445 lei

BIDEU SUSPENDAT CAPRI K17-010 CERSANIT PRET 385 lei

BIDEU SUSPENDAT CARINA B K31-010 CERSANIT PRET 553 lei

BIDEU SUSPENDAT DECO K12-009 CERSANIT PRET 1.106 lei

BIDEU SUSPENDAT IRYDA K02-016 CERSANIT PRET 525 lei

BIDEU SUSPENDAT OLIMPIA K10-010 CERSANIT PRET 539 lei

BIDEU SUSPENDAT PURE K101-005 CERSANIT PRET 784 lei

BIDEU SUSPENDAT SYMFONIA K14-002 CERSANIT PRET 1.589 lei

BIDEU SUSPENDAT TERRA/DELFi K11-0018 CERSANIT PRET 287 lei

BIDEU SUSPENDAT VENEZIA K01-008 CERSANIT PRET 1.071 lei

Livrarea se face doar in ORADEA

Modalitati de plata la pret promo: cu cardul pe site, cu transfer bancar, depunere la banca

Plata ramburs nu este disponibila la aceasta promotie.

Stocurile sunt limitate si pot sa varieze de la o zi la alta.

Oferim beneficii speciale pentru: designeri, arhitecti, instalatori, firme de amenajari si constructii, bloggeri si influenceri

Data publicarii 26.01.2019

(Commenting: OFF)

Promotie lichidare stoc cazi si masti pentru cazi Cersanit.

Preturile afisate sunt cele de lista.

Preturile promotionale se comunica doar la cerere prin email.

Toate cazile Cersanit au inclus in pret picioarele (suportul). Masca frontala sau laterala se comanda separat

Lista produselor Cersanit:

CADA ACRIL 140×140 +S CERSANIA/VENUS S301-038 PRET 1.378 lei

CADA ACRIL 140×90 JOANNA NEW STG+S S301-165 PRET 806 lei

CADA ACRIL 1500×950 JOANNA dr+suport S301-008 PRET 845 lei

CADA ACRIL 150×95 JOANNA STG+suport S301-007 PRET 845 lei

CADA ACRIL 150×95 JOANNA NEW DR+S S301-168 PRET 845 lei

CADA ACRIL 150×95 JOANNA NEW STG+S S301-167 PRET 845 lei

CADA ACRIL 160×95 JOANNA NEW STG+S S301-170 PRET 897 lei

CADA ACRIL FLAWIA 150×70 +S S301-105 PRET 884 lei

CADA ACRIL JOANNA 1400×900 STG+suport s301-005 PRET 806 lei

CADA ACRIL OCTAVIA 140×70+S S301-108 PRET 852 lei

CADA ACRIL VIRGO 140×90 DR +SUPORT S301-069 PRET 891 lei

CADA ACRIL VIRGO 140×90 STG+suport s301-070 PRET 891 lei

CADA ACRIL VIRGO 150×75+suport S301-048 PRET 988 lei

CADA BAIE 140×100 +SUPORT SICILIA DR S301-094 PRET 858 lei

CADA BAIE 140×90+SUPORT DR EDERA PRET 748 lei

CADA BAIE 150×90+SUPORT DR VIRGO S301-071 PRET 962 lei

CADA BAIE 150×90+SUPORT DR. ARIZA S301-090 PRET 774 lei

CADA BAIE 153×100 KALIOPE DR+SUPORT S301-025 PRET 884 lei

CADA BAIE 153×100 KALIOPE STG+SUPORT S301-024 PRET 884 lei

CADA BAIE 170×100+suport,STG.SICILIA NEW S301-097 PRET 969 lei

CADA BAIE 170×70 +suport FLAVIA S301-107 PRET 910 lei

CADA BAIE ADRIA 150×105 DR+suport S301-004 PRET 806 lei

CADA BAIE FLAVIA 160×70 +S S301-106 PRET 897 lei

CADA BAIE INTRO 140×75 +suport S301-065 PRET 852 lei

CADA BAIE INTRO 150×75+suport S301-066 PRET 949 lei

CADA BAIE INTRO 160×75+suport S301-067 PRET 988 lei

CADA BAIE INTRO 170×75+suport S301-068 PRET 1.001 lei

CADA BAIE MEZA 160×100+S DR S301-123 PRET 891 lei

CADA BAIE MEZA 160×100+S STG S301-124 PRET 891 lei

CADA BAIE MEZA 170×100+S STG S301-126 PRET 956 lei

CADA BAIE NANO 140×75 stg +sup S301-062 PRET 871 lei

CADA BAIE NANO 150×75 DR+SUPORT S301-063 PRET 917 lei

CADA BAIE NANO 150×75 STG+suport S301-064 PRET 917 lei

CADA BAIE NIKE 140×70 +suport S301-026 PRET 754 lei

CADA BAIE NIKE 150×70 +suport S301-027 PRET 930 lei

CADA BAIE NIKE 1600×700 +suport S301-028 PRET 956 lei

CADA BAIE NIKE 1700×700 +suport S301-029 PRET 982 lei

CADA BAIE OCTAVIA 150×70+pic.S301-109 PRET 891 lei

CADA BAIE OCTAVIA 160×70+pic.S301-110 PRET 917 lei

CADA BAIE OCTAVIA 170×70 +S S301-111 PRET 962 lei

CADA BAIE SANTANA 160×70+suport S301-044 PRET 800 lei

CADA BAIE ZEN 170×85 S301-128 PRET 1.066 lei

CADA BAIE ZEN 180×85+S S301-129 PRET 1.105 lei

CADA CALABRIA/kaliope 170×110 dr+suport S301-115 PRET 988 lei

CADA PURE 160×70 + S S301-101 PRET 949 lei

CADA SMART 170×80 DR CW S301-116 PRET 1.034 lei

CADA VIRGO MAX 150×90+S DR.S301-130 PRET 1.027 lei

CADA VIRGO MAX 150×90+S STG S301-131 PRET 1.027 lei

CADA VIRGO MAX 160×90+S DR S301-132 PRET 1.053 lei

CADA VIRGO MAX 160×90+S STG S301-133 PRET 1.053 lei

MASCA 150 CADA COMO STG PRET 403 lei

MASCA CADA 140 LORENA/FLAVIA S401-066 PRET 280 lei

MASCA CADA ARIZA 140 DR S401-057 PRET 605 lei

MASCA CADA VIRGO 140×90 STG/DR S401-065 PRET 481 lei

MASCA CADA VIRGO MAX 160 ST/DR S401-099 PRET 585 lei

MASCA FR CADA PURE 170 S401-084 PRET 598 lei

MASCA FR. OCTAVIA/LORENA/FLAVIA 150 CM S401-067 PRET 299 lei

MASCA FR. OCTAVIA/LORENA/FLAVIA 160 CM S401-068 PRET 312 lei

MASCA FR.VIRGO MAX 150 ASIM.ST/DR S401-079 PRET 540 lei

MASCA FRONT.170 pt.cada LORENA/OCTAVIA/FLAWIA S401-069 PRET 332 lei

MASCA FRONTALA NANO 150 DR.S401-062 PRET 618 lei

MASCA FRONTALA 120×120 GALAXA PRET 351 lei

MASCA FRONTALA 140 NIKE S401-027 PRET 455 lei

MASCA FRONTALA 140 OLIMPIA STG PRET 501 lei

MASCA FRONTALA 140 VIRGO/INTRO S401-043 PRET 520 lei

MASCA FRONTALA 150 ASYM STG/DR VIRGO 401-064 PRET 507 lei

MASCA FRONTALA 150 JOANNA DR S401-024 PRET 498 lei

MASCA FRONTALA 150 NIKE S401-028 PRET 488 lei

MASCA FRONTALA 150 PURE S401-082 PRET 566 lei

MASCA FRONTALA 150 VIRGO/INTRO S401-044 PRET 527 lei

MASCA FRONTALA 153 KALIOPE STG/DR S401-059 PRET 475 lei

MASCA FRONTALA 160 VIRGO/INTRO S401-045 PRET 540 lei

MASCA FRONTALA 170 CALABRIA/KALIOPE STG S401-095 PRET 520 lei

MASCA FRONTALA 170 NIKE S401-030 PRET 494 lei

MASCA FRONTALA 180 VIRGO S401-088 PRET 709 lei

MASCA FRONTALA CADA MEZA 160 STG/DR S401-097 PRET 514 lei

MASCA FRONTALA CARIBA 160 STG S401-051 PRET 299 lei

MASCA FRONTALA JOANNA 140 STG S401-021 PRET 498 lei

MASCA FRONTALA JOANNA 150 STG S401-023 /104 PRET 572 lei

MASCA FRONTALA NANO STG 140 S401-061 PRET 585 lei

MASCA FRONTALA PURE 140 S401-081 PRET 559 lei

MASCA FRONTALA SANTANA 160 S401-001 PRET 455 lei

MASCA FRONTALA SANTANA 1700 S401-037 PRET 475 lei

MASCA FRONTALA SICILIA 160 STG/DR S401-039 PRET 702 lei

MASCA LATERALA 70 NIKE S401-031 PRET 332 lei

MASCA LATERALA 75 VIRGO 401-047 PRET 351 lei

MASCA LATERALA CADA PURE S401-080 PRET 371 lei

MASCA LATERALA CADA ZEN S401-100 PRET 306 lei

MASCA LATERALA CANTA PRET 325 lei


Livrarea se face doar in ORADEA

Modalitati de plata la pret promo: cu cardul pe site, cu transfer bancar, depunere la banca

Plata ramburs nu este disponibila la aceasta promotie.

Stocurile sunt limitate si pot sa varieze de la o zi la alta.

Data publicarii 25.01.2019

(Commenting: OFF)

Promotie lichidare stoc capace wc Cersanit.

Preturile afisate sunt cele de lista.

Preturile promotionale se comunica doar la cerere prin email.

Lista produselor Cersanit:

CAPAC ARTECO DUROPL. K667-002 218 lei

CAPAC CARINA DUROPLAST K98-0068 233 lei

CAPAC CARINA SLOW CLOSE K98-0069 368 lei

CAPAC COLOUR ALB DUROP.CAD.LEN.K98-0092 330 lei

CAPAC COMPACT ROMA ANTIBACT.K98-0035 (Merida) 135 lei

CAPAC DUOBLOC FAMILY 45 lei

CAPAC DUROPLAST NANO K98-0048 218 lei

CAPAC FACILE DUROPL.ANTIBACT.K98-0117 194 lei

CAPAC FACILE DUROPLAST K98-0066 188 lei

CAPAC FACILE DUROPLAST SLOW CLOSE K98-0067 270 lei

CAPAC PT.WC COMPACT SENATOR PP K98-0038 53 lei

CAPAC ROMA compact 010/020 DUROPLAST K98-0005 255 lei

CAPAC WC COLOUR GRI CAD.LENTA K98-0093 360 lei

CAPAC WC COMPACT PURE DUROPL. SLOW CLOSE K98-0083 323 lei

CAPAC WC DUROPLAT ANTIB.ETIUDA K98-0002 353 lei

CAPAC WC EASY CADERE LENTA K98-0089 255 lei

CAPAC WC EASY DUROPLAST K98-0090 188 lei

CAPAC WC MONOBLOC NEW ROMA polipropilena K98-0009 68 lei

CAPAC WC NANO SLOW CLOSE K98-0049 338 lei

CAPAC WC OLIMPIA antibacterial K98-0010 248 lei

CAPAC WC OLIMPIA CADERE LENTA ANTIB. K98-0011 399 lei

CAPAC WC PRESIDENT DUROPLAST K98-0021 188 lei

CAPAC WC PRESIDENT DUROPLAST SLOW K98-0074 263 lei

CAPAC WC PRESIDENT P010 DUROPLAST K98-0017 165 lei

CAPAC WC PRESIDENT P10/20 K98-0028 60 lei

CAPAC WC PURE ANTIBACTERIAL DUROPLAST K98-0082 218 lei

CAPAC WC ROMA DUROPLAST K98-0004 278 lei

CAPAC WC SUSP PRESIDENT POLIPROP ANTIBACT K98-0022 84 lei

CAPAC WC TERRA POLIPROPILEN ANTIB. K98-0039 65 lei


Livrarea se face prin curier rapid in 1-2 zile.

Modalitati de plata la pret promo: cu cardul pe site, cu transfer bancar, depunere la banca

La pret de lista este disponibila si plata ramburs la curier.

Stocurile sunt limitate si pot sa varieze de la o zi la alta.

Data publicarii 25.01.2019

(Commenting: OFF)

Promotie lichidare stoc clapete Cersanit.

Preturile afisate sunt cele de lista.

Preturile promotionale se comunica doar la cerere prin email.

Lista produselor Cersanit:

CLAPETA ALBA PT SET AQUA K97-008. Pret 86 lei

CLAPETA AQUA S4 METALICA K97-082. Pret 676 lei

CLAPETA CROM LUCIOS AQUA S3 K97-120. Pret 199 lei

CLAPETA CROM LUCIOS PT AQUA L K97-023 Pret 129 lei

CLAPETA SLIM&SILENT ADRIA ALBA K97-232 Pret 129 lei

CLAPETA SLIM&SILENT ADRIA CR LUCIOS K97-233 Pret 177 lei


Livrarea se face prin curier rapid in 1-2 zile.

Modalitati de plata la pret promo: cu cardul pe site, cu transfer bancar, depunere la banca

La pret de lista este disponibila si plata ramburs la curier.

Stocurile sunt limitate si pot sa varieze de la o zi la alta.

Data publicarii 25.01.2019

(Commenting: OFF)

Cabine de dus din sticla securizata la comandaSolicita prin email sau WhatsApp linkul catre un configurator online pentru cabine de dus la comanda.

OFERTA DE PRET se trimite ulterior pentru fiecare client in parte.

În câţiva paşi, puteți crea un produs fabricat special pentru baia dumneavoastră (cabină de duș, ușă de duș, perete fix și paravan/uşă cadă). Aplicația vă permite să alegeţi modelul dvs. pas cu pas în funcție de forma, dimensiune, culoare profil/balama și panouri de sticlă. Produsul definit inclusiv preţul îl puteţi trimite la noi ca şi comandă, iar personalul nostru vă va contacta în cel mai scurt timp.In functie de complexitatea proiectului, o echipa se poate deplasa la locatia dvs.

(Commenting: OFF)